privacyverklaring

Privacyverklaring Gezinsbond Merksplas

Als Gezinsbond Merksplas verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers, babysitters en sponsors. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens: Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:

Naam: Katrien Van de Laer

Adres: Ploegstraat 18

Mailadres: van.de.laer.katrien@telenet.be

Telefoon: 0477 431201

 

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

-          je kan deelnemen aan onze activiteiten;

-          we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen,…

-          je geboortecadeaus kan ontvangen

 

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden

-          Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en email;

-          De samenstelling van uw gezin

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

 

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen

Uw persoonsgegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede werking van de Gezinsbond Merksplas.

 

Beveiliging

De persoonsgegevens worden bijgehouden door de betreffende verantwoordelijke vrijwilliger op een veilige manier.

 

Je rechten – wat kan je aan ons vragen?

Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

 

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl).

 

Gezinsbond VZW

Troonstraat 125

1050 Brussel

BTW BE 0406.605.192  

RPR Brussel

 

 

 

privacy

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.